Geen producten (0)

HI BALL SOCCER/VOLLEY. Totally new team ballplay for each ballsport lover teamplayer. It's gaming, training, fun on any field- beach- place. In- outdoors. Contact us for free try out.

Je eigen unieke brand promoten Upgrade en refresh je merk of brand met Hi Ball ! Het is en…
€ 45,00
Hi Ball kids goal zilver basic kleur. KIDS GOAL Includes; stalen ronde buis; cirkel en 3 losse…
€ 350,00
Hi Ball clinics voor jong en oud, voor starter en pro's Voor events, clubs, zaken, scholen, kantoren,…
€ 75,00
Hi Ball goal, basic zilverkleur met diverse netkleuren. GOAL Includes; stalen ronde buis; cirkel en 3 losse stalen…
€ 375,00
Hi Ball goal in keuze RAL kleur gecoat. Diverse netkleuren. NET / BASKET KLEUREN Uitvoering; konisch net/basket 3mm…
€ 75,00

One ball contact with feets, head or with hands. Make the most HI BALL combinations in a rally to each other and score in the round goal. Every player should contact the ball. Team with highest score wins. For any team- sportclub, school, organisation. For young- and old.

                            

 

                                                                              

 

    

3 BAL SPEL VORMEN:

 

HI BALL SOCCER/VOLLEY

SLA, TIK, PASS OF KOP DE BAL NAAR ELKAAR MET MET JE '' VOETEN, HOOFD ONDERARMEN / HANDEN ''. 

* HI BALL SOCCER 

PASS OF KOP DE BAL DE BAL NAAR ELKAAR ALLEEN MET JE '' VOETEN, HOOFD ''.

HI BALL VOLLEY 

SLA, TIK DE BAL SPEEL DE BAL NAAR ELKAAR ALLEEN MET JE  '' ONDERARMEN / HANDEN ''.

 

10 BASISREGELS:

1 - SPEEL DE BAL NAAR ELKAAR  ZÓNDER DE BAL OP DE GROND TE LATEN KOMEN.

2 - SPEEL DE BAL DOOR NAAR ELKAAR  DOOR HET SLAAN, TIKKEN, KOPPEN OF EEN PASS TEGEN DE BAL.  

3- IEDERE SPELER MOET DE BAL MINSTENS ÉÉN KEER RAKEN BINNEN GAME TIJD OF VOOR TE SCOREN.

4 - PROBEER BUITEN DE CIRKEL TE BLIJVEN. 

5  -  ELKE DOORSPEELBAL NAAR ELKAAR,  BÓVEN DE GROND LEVERT 1 HI BALL PUNT OP.  

6  -  MAAK ZO VÉÉL MOGELIJK ''HI BALLS'' ACHTERELKAAR IN EEN RALLY,  EN SCOOR DÁN IN HET RONDE GOAL OM JE PUNTEN TE VERZILVEREN.

7 -  SCOREN MAG ÉNKEL VAN  BUITEN DE CIRKEL.

8 -  KOMT DE BAL TÓCH BOVEN DE CIRKEL, DAN MAG ÉÉN SPELER DE CIRKEL IN OM DE BAL DOOR TE SPELEN NAAR EEN SPELER BUITEN DE CIRKEL VOOR DE BAL DE GROND RAAKT.

HIERNA GAAT DEZE SPELER DIRECT WEER UIT DE CIRKEL, EN SPEELT VERDER.

9  -  STUIT OF LIGT DE BAL TÓCH OP DE GROND BINNEN- OF BUITEN DE CIRKEL,  BEN JE ÁL JE GEMAAKTE PUNTEN KWIJT, EN SPEEL ( JE VANAF DIE PLEK ) DIRECT WEER DOOR NAAR EEN SPELER BUITEN DE CIRKEL IN DE RESTERENDE SPEELTIJD. 

10  -  NA ELK GAME OF BEST BEHAALDE SCORE  WISSELT HET TEAM  HET SPEEL VELD !.              

 

Balaanname bij Hi Ball soccer om de bal te contoleren en doorspelen, mag met je hoofd, borst, maar niet meer dan 2 keer achterelkaar.

Na 1 of 2 keer moet de bal weer doorgespeeld worden. 

Bij Hi Ball volley en Hi Ball soccervolley moet de bal in 1 keer bal naar elkaar doorgespeeld worden.

 

HET TEAM DIE DE MEESTE COMBINATIES ACHTERELKAAR MAAKT IN EEN RALLY  ZÓNDER DE BAL OP DE GROND TE LATEN  VALLEN EN DAN SCORED, DIE WINT !!

 

GAMING  

- BESTE VAN DRIE GAMES & SETS.

-  MAAK MET JE TEAM ( VANAF MINIMAAL 2 ), OM DE BEURT TEGEN HET ANDERE TEAM DE MEESTE 'HI BALL'S IN ÉÉN GAME.

- ELKE  SPELER MOET DE BAL MINSTENS ÉÉN KEER RAKEN, EERDER SCOREN IN HET RONDE GOAL TELT  NIET.

- WIE HET EERST  3 X GAMES WINT ( ELKE GAME DUURT ÉÉN  MINUUT ),  DIE WINT  ÉÉN  SET.

- BIJ GELIJKE STAND SPEEL JE OPNIEUW DE GAME.

-  DE WINNAAR VAN  3 SETS IS MATCHWINNER !!

 

FOR FUN

-  ELKE SPELER KAN MEE MEESPELEN,  VANAF MINIMAAL 2 .

- ELKE  SPELER MOET DE BAL MINSTENS ÉÉN KEER RAKEN, EERDER SCOREN IN HET RONDE GOAL  TELT  NIET.

-  JE KUNT MEEDOEN MET HET SPELENDE TEAM,  IN/ OF UITSTAPPEN,  HET SPEL GAAT GEWOON DOOR.

-  MAAK   ZO VEEL  MOGELIJK  HI BALL'S  . 

-  HOU DE HOOGSTE  RALLY SCORE  BIJ EN  VAN  HET SPELERS,  ZO KUN JE ZIEN WIE DE  HOOGSTE AANTAL   HI BALL'S

 SCORE HEEFT  BEHAALD I

                                                         HI Ball score board

       

        

 

 

  

 3 BALL PLAYS:

  

 HI BALL SOCCER/VOLLEY

SERVE, HIT, PASS OR HEAD THE THE BALL TO EACH OTHER  WITH YOUR  '' FEET, HEAD, ARMS, HANDS ''.

 HI BALL SOCCER  

 PASS THE BALL TO EACH OTHER OFF THE GROUND WITH ONLY YOUR  '' FEET, HEAD ''.

 HI BALL VOLLEY

 SERVE, HIT THE THE BALL TO EACH OTHER WITH YOUR  '' ARMS , HANDS ''.

 

10 BASIC RULES:

1  -  KEEP UP THE BALL IN THE AIR ÓFF THE GROUND.

2  - SERVE, HIT, FEETPASS OR HEAD THE BALL TO EACH OTHER.

3 - EVERY PLAYER HAS TO CONTACT THE BALL AT LEAST ONE TIME, PREVIOUSLY SCORING IN THE ROUND GOAL DOES NOT COUNT.

4 -  TRY NOT TO ENTER THE CIRCLE . 

5  -  EACH PASS TO EACH OTHER '' OFF GROUND '', MAKES 1 '' HI BALL'' POINT.

6  -  MAKE MOST 'HI BALL'S ' OFF GROUND ' IN ONE RALLY, AND THÁN SCORE IN THE ROUND GOAL TO CONFIRM THE SCORE.

7  -  POINTS ONLY COUNT WHEN THE BALL IS SCORED IN THE ROUND GOAL FROM OUTSIDE THE CIRCLE.

8  - FLOATS THE BALL OVER THE CIRCLE, ÓNE PLAYER MAY ENTER THE CIRCLE TO PLAY THE BALL BEFORE IT DROPS ON THE GROUND TO A PLAYER OUTSIDE THE CIRCLE.

THEN  RETURNS AT ONCE TO  CONTINUE PLAYING .

9  -  BOUNCE OR  TOUCH THE BALL THE GROUND IN-OR OUTIDE THE CIRKLE, YOU LOOSE ALL POINTS AND CONTINUE DIRECTLY  FROM THERE TO A PLAYER OUTSIDE THE CIRCLE  IN THE RESTING PLAY TIME. 

10  -  AFTER EVERY GAME OR MOST WANTED SCORE TEAMS CHANCE ALTERNATELY PLAYFIELD.

 

* Ball take on at Hi Ball soccer to control the ball and continue playing, you can only withkeep head, chest, but no more than 2 times in a row. 

After 1 or 2 times the ball must be played again.

With Hi Ball soccervolley and Hi Ball volley, the ball must be played to each other in one go.

 

THE TEAM THAT MAKES THE  HIGHEST COMBINATION  WITH EACH OTHER, WITHOUT DROPPING THE BALL ON THE GROUND, AND SCORES IN THE ROUND GOAL,  WINS !!

 

FOR GAMING

-  BEST OF THREE GAMES & SETS

-  MAKE WITH TEAMS ( MINIMAL 2 TEAMPLAYERS ),  IN SEQUENCE MOST 'HI BALL'S IN ONE GAME.

- EVERY PLAYER HAS TO CONTACT THE BALL AT LEAST ONE TIME, PREVIOUSLY SCORING IN THE ROUND GOAL DOES NOT COUNT.

-  PLAY 3 X GAMES ( EACH ONE MINUTE ), MAKES ONE SET.

- AT THE SAME  SCORE STAND  PLAY AGAIN THE GAME. I

-   BEST OF 3 SETS IS MATCHWINNER !!

 

FOR FUN

-  EACH PLAYER CAN JOIN THE PLAYING  (  MINIMAL 2 PLAYERS ) .

-  CAN GO IN AND OUT PLAY THE FIELD DURING THE PLAY.,

- MAKE TOGHETHER IN SEQUENCE THE MOST HI BALL'S, AND SCORE  THAN SCORE IN THE ROUND GOAL TO SECURE THE SCORE.

- EVERY PLAYER HAS TO CONTACT THE BALL AT LEAST ONE TIME, PREVIOUSLY SCORING IN THE ROUND GOAL DOES NOT COUNT.

NO TIME LIMIT.

 - WRITE DOWN  YOUR  HIGHEST  RALLY SCORE  AND THE PLAYERS ! SO YOU CAN  SEE  WHO HAS MADE  THE TOP  BEST HI BALL'S SCORE .

 

                                                   Hi Ball notice board